Historia państwa

Skróty artykułów

 

Skróty artykułów

 

Wstęp . Na świecie istnieje wiele państw. Są to organizacje społeczne mające na celu obronę interesów jego obywateli. Pierwsze państwa powstały już kilka tysięcy... (czytaj dalej)

Państwa w starożytności . Pierwszą cywilizacją która utworzyła własne państwo była cywilizacja Egipska. Starożytny Egipt powstał cztery tysiące lat przed naszą erą w dorzeczu Nilu,... (czytaj dalej)

Państwa w średniowieczu . Kolejna epoka trwająca około tysiąca lat przyniosła dalszy rozwój państwowości. W średniowieczu powstało w Europie wiele państw germańskich oraz słowiańskich... (czytaj dalej)

Państwa w epoce nowożytnej. . W epoce nowożytnej nastąpiła dalsza ewolucja ustrojowa. Niektóre państwa poszły w kierunku centralizacji władzy i monarchii absolutnej tak jak to było... (czytaj dalej)

Totalitaryzm i autorytaryzm. . W dwudziestym wieku powstało wiele państw totalitarnych i autokratycznych. Było to wynikiem kryzysu demokracji w Europie po pierwszej wojnie światowej.... (czytaj dalej)

Stany Zjednoczone. . Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są obecnie jednym z najpotężniejszych państw na świecie. Jest to państwo federacyjne składające się z pięćdziesięciu... (czytaj dalej)

III Rzeczpospolita. . Oficjalna nazwa dzisiejszej Polski to III Rzeczpospolita. Jest to republika demokratyczna o ustroju parlamentarno- gabinetowym. Zgodnie z Konstytucją III... (czytaj dalej)